Personvernerklæring

Eventyr i friluft AS (“vi” eller “oss”) er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger og i denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi håndterer dem.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger ber vi om at du tar kontakt med oss.

Eventyr i friluft AS
Konnerudgata 16 A
3045 Drammen
E-post: info@eventyrifriluft.no
Telefon: +47 940 50 320
Organisasjonsnummer: 924 827 459

Hvilke personopplysninger vi samler inn, formål og behandlingsgrunnlag

Skriftlige henvendelser mellom deg og oss
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med henvendelser og korrespondanse med deg. Vi behandler da de opplysningene du gir oss og lagrer kun de opplysningene vi trenger for å hjelpe deg.

Behandlingsgrunnlag
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale i tråd med GDPR artikkel 6 (1) b).

Oppbevaringsperiode
Vi oppbevarer skriftlige korrespondanser i inntil 30 dager eller i tråd med punkt “Bestillinger”, for henvendelser som er knyttet til en bestilling.
Bestillinger
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med bestillinger for at vi skal kunne levere våre tjenester, holde kontakten med deg og gi deg et godt tilbud. Når du sender inn en bestilling opprettes det en kundeprofil på deg. Opplysningene vi behandler er navn, adresse, e-post, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger som du frivillig oppgir til oss i forbindelse med en bestilling.

Behandlingsgrunnlag
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale i tråd med GDPR artikkel 6 (1) b).

Oppbevaringsperiode
Opplysningene vil bli oppbevart så lenge vi er pliktige til å oppbevare dem i henhold til regnskapslovgivningen (normalt fem år).

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan kreve å få innsyn i, retting, flytting, begrensning eller sletting av opplysninger. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Eventyr i friluft AS utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

www.eventyrifriluft.no benytter én informasjonskapsel for å kunne tilby sidene våre på flere språk. Denne kalles pll_language og utløper etter 24 timer.